brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kārtējā dalībnieku sapulce 28.03.2024

Darba kārtība:

  • Par Possessor 2023. gada pārskata un 2023. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu;
  • Par Possessor 2023. gada peļņas izlietošanu;
  • Par Possessor Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Pieņemtie lēmumi:

  • Pieņemt zināšanai Possessor neatkarīga revidenta SIA “KPMG Baltics” ziņojumu dalībniekam par Possessor 2023. gada finanšu pārskatu un 2023. gada konsolidēto finanšu pārskatu.
  • Apstiprināt Possessor 2023. gada pārskatu un 2023. gada konsolidēto pārskatu.
  • Possessor 2023. gada peļņu 1 390 604 euro apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
  • Apstiprināt Possessor Statūtu grozījumus.
  • Apstiprināt Possessor Statūtus jaunā redakcijā.