brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Reverta

Pilns nosaukums: likvidējamā akciju sabiedrība “Reverta”  
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010
Pamatkapitāls: 442 551 966,60 EUR
Līdzdalība kapitālā: 96,89%

2011.gada 22.novembrī Ministru kabinets atbalstīja AS “Parex banka” turpmākās darbības modeli, kas paredzēja bankas statusa maiņu un atteikšanos no kredītiestādes licences. Izpildot 2011.gada 28.decembra AS “Parex banka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu, AS “Parex banka” vērsās Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, kura 2012.gada 15.martā atbalstīja tās lūgumu par labprātīgu atteikšanos no kredītiestādes licences un to anulēja. AS “Parex banka” nosaukums tika mainīts uz AS "Reverta", kļūstot par profesionālu problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumu. Atbilstoši statūtiem likvidējamās AS “Reverta” galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikācijas 2.redakciju ir sabiedrības izsniegto kredītu restrukturizācija (00.00), sabiedrības izsniegto kredītu piedziņa (00.00), sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10), savai vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20), nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2014.gada 9.jūlija lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. SA.36612-2014/C (ex 2013/NN), ar kuru noteikts, ka AS “Reverta” darbība jāizbeidz līdz 2017.gada beigām, 2017.gada 29.maijā AS “Reverta” kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par AS “Reverta” likvidācijas uzsākšanu 2017.gada 1.jūlijā. Līdz 2023.gada 31.decembrim AS "Reverta" likvidācija nebija pabeigta.

Ņemot vērā darbības specifiku, likvidējamā AS “Reverta” nav uzstādīti nefinanšu un finanšu mērķi. Likvidējamā AS “Reverta” neveic ziedojumus, tai nav izstrādāta ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.

Pēdējos 5 gados likvidējamā AS “Reverta” nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.

Informācija par kārtību, kādā trauksmes cēlējs var ziņot par iespējamiem krāpšanas, negodprātīgas rīcības gadījumiem, lēmuma ietekmēšanas mēģinājumiem vai normatīvo aktu pārkāpumiem AS “Reverta”, ir pieejama ŠEIT.

Informācija par likvidējamās AS "Reverta" dalībnieku sapulcēm ir pieejama ŠEIT.

Kopš 2018.gada 1.jūlija likvidējamās AS “Reverta” likvidatora pienākumus pilda Kristaps Timpars. K.Timpars ir ieguvis Latvijas Universitātes maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā starptautisko ekonomisko attiecību specialitātē, kā arī bakalaura grādu tiesību zinātnēs. K.Timparam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze Latvijas banku sektorā. K.Timpars iepriekš pildījis dažādu struktūrvienību vadītāja pienākumus AS “Latvijas Krājbanka” un AS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Papildus darbam likvidējamajā AS “Reverta” K.Timpars ir arī Possessor Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas nodaļas vadītājs.

Atbilstoši 2018. gada 29. maija likvidējamās AS "Reverta" dalībnieku sapulces lēmumam likvidatoram K. Timparam noteikta mēneša atlīdzība 1 000 EUR apmērā. K.Timpars amatā ievēlēts uz nenoteiktu laiku.

Pēdējos 5 gados likvidējamā AS “Reverta” ir veikusi šādus maksājumus saistībā ar tai izsniegto valsts aizdevumu.

Gads 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Pamatsummas un citi maksājumi (tūkst.EUR) 5 000 0 0 1 000 0

AS "REVERTA" FINANŠU PĀRSKATI

 

Papildus informāciju par AS "Parex banka" restrukturizācijas procesu skatīt ŠEIT.