brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas dalībnieku sapulce 05.11.2021.

Darba kārtība:

  • Par Possessor budžeta izpildi 2021.gada 9 mēnešos.
  • Citi jautājumi – par Possessor valdi.

Pieņemtie lēmumi:

  • Pieņemt zināšanai Possessor valde sniegto informāciju par budžeta izpildi 2021.gada 9 mēnešos.
  • Uzdot Possessor valdei arī turpmāk viena mēneša laikā pēc katra ceturkšņa beigām iesniegt Ekonomikas ministrijā Possessor sagatavoto pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā periodā (3, 6, 9 un 12 mēneši) un attiecīgi nodrošināt Possessor dalībnieku sapulces sasaukšanu ar darba kārtības jautājumu par Possessor budžeta izpildi attiecīgajā periodā.
  • Uzdot Possessor valdei regulāri informēt Ekonomikas ministriju par Covid-19 ietekmi uz Possessor aktīviem, saistībām, ieņēmumiem, izdevumiem un Possessor darbību kopumā.
  • Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija ir uzsākusi nominācijas procesu uz triju Possessor valdes locekļu amatiem.
  • Pieņemt zināšanai, ka Possessor valdes locekļiem nav likumisku ierobežojumu amatu līdz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktā kārtībā tika izvirzīti un iecelti jaunie Possessor valdes locekļi.