brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Atklātais konkurss (TET)

Informācija par SIA “Tet” padomes locekļa amata kandidātu atlases procesu
(izsludināts 26.01.2022., noslēgts 28.03.2022.)

Atklāto konkursu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” (turpmāk - Tet) padomes locekļa amatu  jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā organizēja ar Tet valsts kapitāla daļu turētāja SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor) valdes lēmumu izveidotā nominācijas komisija (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

  • Marina Podvinska, komisijas vadītāja, Possessor valdes locekle;
  • Edmunds Valantis, komisijas vadītājas vietnieks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
  • Andris Gādmanis, komisijas loceklis, Possessor valdes priekšsēdētājs;
  • Dzintra Gasūne, komisijas locekle, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Jānis Lielpēteris, komisijas vadītāja vietnieks, neatkarīgs eksperts, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un Politikas daļas direktora vietnieks.

Atklātais konkurss uz Tet padomes locekļa amatu jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas jomā tika izsludināts 2022.gada 26.janvārī ar kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 21.februārim (ieskaitot). Ņemot vērā nelielo pieteikumu skaitu, termiņš pieteikumu iesniegšanai tika pagarināts līdz 7.martam. Kopumā noteiktajā termiņā tika saņemti 10 kandidātu pieteikumi.

Nominācijas komisija secināja, ka kandidātu skaits ir neliels un konkurence kandidātu starpā ir ierobežota, līdz ar to būtu jāpārskata prasības, lai netiktu sašaurināts kandidātu loks. Tāpat būtu jāpiesaista atlases kompāniju kandidātu uzrunāšanai, tostarp ārpus Latvijas robežām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nominācijas komisija nolēma izbeigt konkursu bez rezultāta.