brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kārtējā dalībnieku sapulce 25.04.2023.

Darba kārtība:

  • Par Possessor 2022.gada pārskata un 2022.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu
  • Par Possessor 2022.gada peļņas izlietošanu
  • Par Possessor iedalījumu kapitālsabiedrību grupā
  • Citi jautājumi

Pieņemtie lēmumi:

  • Apstiprināt Possessor 2022.gada pārskatu un 2022.gada konsolidēto pārskatu
  • Pieņemt zināšanai revidenta sniegto informāciju
  • Possessor 2022.gada peļņu 1 240 534 euro apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai
  • Pieņemt zināšanai Possessor valdes sniegto informāciju
  • Atlikt lēmuma pieņemšanu par Possessor iedalījumu kapitālsabiedrību grupā līdz Possessor valde iesniegs papildus informāciju atbilstoši dalībnieku sapulcē runātajam
  • Neskatīt citus jautājumus.