brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Ārkārtas dalībnieku sapulce 15.02.2024.

Darba kārtība:

  • Par Possessor darbību 2023. gadā
  • Par Possessor 2024. gada budžetu un darbības plānu
  • Citi jautājumi

Pieņemtie lēmumi:

  • Pieņemt zināšanai Possessor valdes sniegto informāciju par Possessor darbību  2023.gadā.
  • Pieņemt zināšanai, ka turpmāk Possessor valde sniedzot informāciju par Possessor darbības rezultātiem, pievienos tai informāciju ar skaidrojumiem par tā izpildi un būtiskām atkāpēm pret plānoto.
  • Apstiprināt Possessor 2024. gada budžetu un darbības plānu, ar nosacījumu, ka tajos tiek koriģēts sasniedzamais peļņas rādītājs atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2024. gada 4. janvāra gaidu vēstulē Nr. 3.13-1/2024/45N noteiktajam, kas ir vismaz 2% apmērā no neto apgrozījuma.
  • Apstiprināt vienošanās projektu par grozījumiem 2022. gada 6. maija pilnvarojuma līgumā par Possessor valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu (turpmāk – vienošanās Nr. 1).
  • Apstiprināt vienošanās projektu par grozījumiem 2022. gada 6. maija pilnvarojuma līgumā par Possessor valdes locekļu pienākumu pildīšanu (turpmāk – vienošanās Nr. 2).
  • Piekrist, ka Possessor valdes priekšsēdētājs A. Gādmanis Possessor vārdā noslēdz ar Possessor valdes locekli K. Kociņu vienošanos Nr. 2 un Possessor valdes loceklis K. Kociņš  Possessor vārdā noslēdz vienošanos Nr. 1 ar Possessor valdes priekšsēdētāju A. Gādmani.