brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2023

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes
POSSESSOR/2023/67 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94700100091 “Kaktiņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/66 Zemes vienības Rīgas ielā 7, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/65 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/55 Mazlietota transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/52 Meža inventarizācijas veikšana zemes īpašumā “Jaunboži” Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/47 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/42 Nekustamā īpašuma Kārklu ielā 4, Liepājā, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Nodalījuma noraksts Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/41 3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, esošā stāvokļa fiksēšanai pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/34 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, interjera koncepcijas izstrāde pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/29 IP telefonijas un mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vajadzībām pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Atbildes uz pretendentu jautājumiem Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/22 E-pakalpojuma “Informācija par privatizācijas sertifikātu atlikumiem fiziskām personām” izstrāde pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/19 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka

Zemesgabala kadastra izdruka
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2023/15 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums Paziņojums par aptauju Robēžu plāns

Robežu plāns
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu