brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2024

ID Nosaukums Statuss Pievienotās datnes
POSSESSOR/2024/37 Zemes vienības Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/33 Meža inventarizācijas veikšana zemes vienībā “Mazstendnieki”, Lībagu pagastā, Talsu novadā pieņemts lēmums Informatīvais paziņojums par aptauju   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/27 Zemes robežu plāna kamerālā pārzīmēšana, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/26 Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums Robežu plāns Baznīcas 30

Kadastra karte Baznīcas 30

Robežu plāns Tūristu 12/14

Kadastra karte Tūristu 12/14
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/24 Dokumentu arhīva aprīkojuma iegāde pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/20 Tehniskās apsardzes pakalpojumi SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
POSSESSOR/2024/07 Meža inventarizācijas veikšana zemes vienībā Ilmeņa ielā 6, Rīgā publicēts Aptaujas paziņojums      
POSSESSOR/2024/01 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 42620060025 “Vaisuļi”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums Aptaujas paziņojums   Paziņojums par lēmuma pieņemšanu