brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Klienta identifikācijas anketa

Izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto, Possessor savā darbībā ievēro principu “zini savu klientu”. Šis princips paredz, ka likuma subjektam ir jāzina, kas ir tā klienti, un ir jāsaprot, kādiem mērķiem klients izmanto tā sniegtos pakalpojumus, kā arī jāpārliecinās, ka klienta naudas līdzekļu izcelsme ir legāla.

Tā kā valsts īpašuma objektu un zemesgabalu, valsts dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu privatizāciju, atsavināšanu un privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu regulējošās speciālās tiesību normas nosaka Possessor veicamās darbības, noteiktu klientu loku un Possessor sniegtie pakalpojumi pamatā atbilst visām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 26.panta trešajā daļā uzskaitītajām pazīmēm, Possessor darījumiem piemīt zems noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijass finansēšanas risks. Līdz ar to Possessor piemēro vienkāršotu klientu izpēti anketas formā:

Turklāt, atbilstoši tiesību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam Possessor pārliecinās, vai esošie un topošie klienti nav iekļauti sankciju sarakstos.