AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
POSSESSOR/2020/20 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/17 Zemes vienības "Krejotava" Liepā, Liepas pag., Priekuļu nov., kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana publicēts
POSSESSOR/2020/19 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” darbinieku veselības apdrošināšana publicēts
POSSESSOR/2020/22 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” publicēts
POSSESSOR/2020/13 Zemesgabala "Sloka 7129", Jūrmalā, kadastra Nr.13000217129, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/4 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
POSSESSOR/2020/3 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās ēkas Berģu ielā 160/4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 127 0592 004, nojaukšanai pieņemts lēmums