Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2019/35 AS “Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšana publicēts
PA/2019/24 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums
PA/2019/33 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana publicēts
PA/2019/22 „VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana” pieņemts lēmums
PA/2019/26 AS “Ceļu pārvalde”, AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze”, AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, AS “Rīgas kinostudija” un AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2019/23 Divu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamās mājas Eduarda Smiļģa ielā 32, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala plāna aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2019/13 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/18 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2019/10 Zemes vienības “Veģu Vilnis”, Veģos, Abavas pagastā, Talsu novadā, kadastrālā uzmērīšana publicēts
PA/2019/6 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2019/3 Dzīvojamām mājām Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana publicēts
ML PA/2019/2 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām procedūra pārtraukta
 
Open