AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2019/58 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/59 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pieņemts lēmums
PA/2019/57 Dzīvokļa īpašuma "Mežmuižas ūdensdzirnavas", Augstkalnē, Tērvetes novadā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2019/53 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", SIA "FeLM" un SIA "REAP" vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/56 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/54 Zemes vienības "Dzelzceļa māja 14.km", Rumbulā, Stopiņu novadā, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizācija pieņemts lēmums
PA/2019/47 AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2019/3 Dzīvojamām mājām Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/49 Nekustamā īpašuma Motoru ielā 4B, Daugavpilī, teritorijas sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2019/10 Zemes vienības “Veģu Vilnis”, Veģos, Abavas pagastā, Talsu novadā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2019/46 Nekustamā īpašuma Spāres ielā 11, Ventspilī, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2019/45 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66680010299 atkārtota kadastrālā uzmērīšana un robežu neatbilstības novēršana pieņemts lēmums
PA/2019/44 Zemes vienības Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2019/42 Zemes vienību Spāres ielā 11, Ventspilī, un Ūdens ielā 35, Liepājā, kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2019/41 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/35 AS “Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļas tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2019/33 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2019/24 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts pieņemts lēmums
PA/2019/22 „VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana” pieņemts lēmums
PA/2019/26 AS “Ceļu pārvalde”, AS “Rīgas sanitārā transporta autobāze”, AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, AS “Rīgas kinostudija” un AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2019/23 Divu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamās mājas Eduarda Smiļģa ielā 32, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala plāna aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2019/13 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/18 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2019/6 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
ML PA/2019/2 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām procedūra pārtraukta