Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2019.08.22

  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 22.00 62.5 0.00 0.0
Pārdošana 0.00 0.0 30.00 1.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 27.174   27.162  

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms
PS pārdošanas vidējā cena ()
PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena ()**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena ()
ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena ()**
08.2018 424.81 29.59 566.09 23.53 0.00 - 222.08 24.00
09.2018 1 031.29 29.20 732.28 23.59 526.00 33.55 67.85 24.00
10.2018 4 199.55 29.19 1 210.73 25.26 67.33 30.00 54.75 24.18
11.2018 3 341.11 28.91 2 012.30 25.17 0.00 - 76.40 24.50
12.2018 2 213.02 29.07 3 526.15 25.03 76.35 30.00 228.15 24.63
01.2019 1 580.09 28.24 1 441.09 25.26 94.05 30.00 0.00 -
02.2019 1 015.21 28.57 321.38 22.48 164.02 29.90 120.51 22.00
03.2019 984.55 28.87 317.92 21.27 96.28 29.00 0.00 -
04.2019 13 914.87 29.18 5 661.28 25.67 18.34 29.00 18.34 20.00
05.2019 2 204.63 29.73 3 236.35 25.61 33.50 30.00 46.76 21.62
06.2019 1 484.55 29.95 395.56 22.69 13.26 30.00 3.50 23.50
07.2019 933.51 29.87 628.13 22.59 64.27 30.00 151.56 21.68

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

 
Open