AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2020.02.24

  Privatizācijas sertifikāti Kompensācijas sertifikāti
Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.) Vidējā cena EUR/sert. Darījumu apjoms(sert.)
Pirkšana no fiziskām personām 0.00 0.0 0.00 0.0
Pārdošana 32.00 77.65 0.00 0.0
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs 31.159   31.455  

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
***      Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām

SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)*
  PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI
Mēnesis,gads PS pārdošanas apjoms
PS pārdošanas vidējā cena ()
PS pirkšanas apjoms**

PS pirkšanas vid.cena ()**

ĪKS pārdošanas apjoms ĪKS pārdošanas vid.cena ()
ĪKS pirkšanas apjoms** ĪKS pirkšanas vid.cena ()**
02.2019 1 015.21 28.57 321.38 22.48 164.02 29.90 120.51 22.00
03.2019 984.55 28.87 317.92 21.27 96.28 29.00 0.00 -
04.2019 13 914.87 29.18 5 661.28 25.67 18.34 29.00 18.34 20.00
05.2019 2 204.63 29.73 3 236.35 25.61 33.50 30.00 46.76 21.62
06.2019 1 484.55 29.95 395.56 22.69 13.26 30.00 3.50 23.50
07.2019 933.51 29.87 628.13 22.59 64.27 30.00 151.56 21.68
08.2019 624.67 29.91 1 015.56 25.26 121.40 30.00 181.85 24.63
09.2019 1 149.37 29.96 542.99 22.37 16.00 30.00 112.55 22.42
10.2019 3 998.94 30.26  1 374.00 25.77 103.87 31.00 111.61 23.00
11.2019 2 741.83 30.80 5 826.37 28.26 15.60 31.00 152.05 23.00
12.2019 5 921.03 30.55 939.42 23.24 384.34 31.00 1087.34 23.00
01.2020 870.53 31.36 2 961.72 27.18 167.51 31.50 0.00 -

*          Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
**        Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām