AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
Pilns nosaukums: SIA "REAP"
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010
Pamatkapitāls: EUR 3 000
Līdzdalība kapitālā: 100%

2017.gada 14.novembra sēdē Ministru kabinets deva atļauju Possessor dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vienīgo darbības mērķi – no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana. SIA “REAP” dibināta un reģistrēta Komercreģistrā 2017.gada 17.novembrī. Atbilstoši statūtiem SIA "REAP" galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikācijas 2.redakciju ir citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), operācijas ar nekustamo īpašumu (68), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10), citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.9) un iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91).

Lai nodrošinātu no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību pārvaldīšanu, starp Finanšu ministriju un SIA “REAP” ir noslēgts cesijas līgums par prasījuma tiesību pret LAS “Reverta” cedēšanu. Šobrīd cesijā tika pārņemta daļa no iepriekš veiktajiem un vēl neatmaksātajiem valsts atbalsta noguldījumiem EUR 356 milj. apmērā.

Par SIA “REAP” valdes locekli ievēlēta Iveta Ališauska. Iveta Ališauska ir kvalificēts jurists, kura ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu un maģistra grādu tiesību zinātnē.

 

SIA "REAP":