AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Atbilstoši Sabiedrības statūtiem, Possessor vada un pārstāv valde trīs valdes locekļu sastāvā, kura pieņem lēmumus Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos valdes kompetences jautājumos, t.sk. lēmumus saistībā ar valsts deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Possessor valdei ir tieši pakļautas sešas struktūrvienības (Possessor valdes reglaments ir pieejams ŠEIT).

 

ATALGOJUMA POLITIKA: