AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Kontaktinformācija

Valdes loceklis 
Alvis Mitenbergs
67 021 350
Administratīvā departamenta vadītāja p.i.
Ingrīda Purmale
67 021 319
Iepirkumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Ingrīda Purmale
67 021 319
Informācijas tehnoloģiju nodrošināšanas nodaļa 67 021 358
Juridiskā departamenta vadītāja
Iveta Šīmane
67 021 327
Tiesvedību nodaļas vadītāja
Ilze Krastiņa
67 021 309
Līgumu izpildes nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Dace Bolšteina
67 021 395
Zemes un nekustamā īpašuma departamenta vadītāja
Ausma Vilsone
67 021 403
Dzīvojamo māju un dzīvokļu departamenta vadītāja
Darja Ivanova
67 021 374
Dzīvojamo māju un dzīvokļu departamenta vadītājas vietniece
Iveta Kamina
67 021 411
Finanšu departamenta vadītāja
Jolanta Roze
67 021 376
Grāmatvedības un finanšu plānošanas nodaļas vadītāja
Vaira Jauntēva
67 021 436
Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas nodaļas vadītājs
Kristaps Timpars
67 021 380
Komercdarbības departamenta vadītājs
Vladimirs Loginovs
67 021 350