Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

A/S "DHB"

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:

2015.gada 26.februārī ir apstiprināti akciju sabiedrības „DHB” valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi (jaunā redakcijā).

  • AS „DHB” pamatkapitāls -  756 993 euro.
  • Akciju skaits – 756 993.
  • Vienas akcijas nominālvērtība – 1 euro
  • Valsts kapitāla daļa AS „DHB” – 37 850 akcijas jeb 5% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
  • Vienas pārdodamās akcijas cena – 0,50 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 18 925 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – 6 mēneši.
  • Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi ir AS „DHB” akcionāriem.
  • Ja akcionāri nepiesakās izmantot pirmpirkuma tiesības, nepiesakās uz visu Akciju paketi vai neparaksta akciju pirkuma līgumus par visu 37 850 Akciju paketes akciju pirkšanu, VAS „Privatizācijas aģentūra” izsludinās Akciju paketes izsoli, kurā apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai varēs iesniegt jebkura ieinteresētā persona.
  • Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS „Privatizācijas aģentūra” mājaslapā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā un VAS „Privatizācijas aģentūra” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Tālrunis uzziņām 67021314.

 

 
Open