AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Rīgas Kinostudija”

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

Tiek izsludināta akciju sabiedrības „Rīgas Kinostudija” valsts kapitāla daļas  izsole.

 Informācija par sabiedrību

 • AS „Rīgas Kinostudija” pamatkapitāls – 623 977,20 euro
 • Akciju skaits – 445 698, no tām 311 021 vārda akcijas ar balsstiesībām akcionāru sapulcē un 134 677 uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām akcionāru sapulcē
 • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Informācija par izsoles priekšmetu

 • Valsts kapitāla daļa AS „Rīgas Kinostudija” – 84 950 vārda akcijas ar balsstiesībām jeb 19,06% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pirmpirkuma tiesības

 • AS “Rīgas Kinostudija” akcionāriem nav pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo akciju paketi

Cena un norēķini

 • Izsoles sākumcena: 118 930 euro (vienas pārdodamās akcijas cena – 1,40 euro)
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Līdz 03.03.2020. plkst. 16:00.
 • Apliecinājums Akciju paketes pirkšanai iesniedzams AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” KrišjāņaValdemāra ielā 31, Rīgā, izmantojot pārdošanas noteikumiem pievienotās apliecinājuma veidlapas.
 • Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 23 786 euro.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “AS “Rīgas Kinostudija” Akciju paketes izsoles drošības nauda”.
 • AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu rekvizīti: norēķinu konts Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) vai norēķinu konts Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22)

Informācija par izsoli:

 • Izsole ar augšupejošu soli
 • Datums: 13.03.2020.
 • Laiks: 14:00
 • Vieta: AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem var iepazīties AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Tālrunis uzziņām: 67 021 314

Dokumenti lejupielādei