Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:

 2015.gada 13.martā ir apstiprināti akciju sabiedrības „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumi un valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi.

 AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls -  378 469 lati.

 • Akciju skaits – 378 469.
 • Vienas akcijas nominālvērtība – 1 lats. 
 • Pārdodamo pašvaldības akciju skaits – 140 712 akcijas jeb 37,2% no pamatkapitāla.
 • Pārdodamo valsts akciju skaits – 12 054 akcijas jeb 3,2% no pamatkapitāla.
 • Pašvaldības akcijas un valsts akcijas tiek pārdotas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli vienotā akciju paketē, kopumā 152 766 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla.
 • Vienas akcijas pārdošanas cena – 5,65 euro. Akciju paketes pārdošanas cena un vienlaikus izsoles sākumcena  - 863 127,90 euro.
 • Izsoles drošības nauda – 172 625,58 euro, izsoles dalības maksa – 142 euro.
 • Akciju paketes nomaksas termiņš – 1 gads.
 • Interesenti var iepazīties ar pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem un valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS „Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 5.maija plkst.16.00.
 • Pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotās dokumentu veidlapas un akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti) pieejami arī VAS “Privatizācijas aģentūra” mājaslapā (šeit un šeit). Tālrunis uzziņām 67021314.
 • Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 15.maijā plkst.15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

 
Open