Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „REBIR”

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:

2015.gada 13.janvārī ir apstiprināti Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrības „REBIR” valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi.

  • Rēzeknes SEZ AS „REBIR” pamatkapitāls -  4 367 790 euro.
  • Akciju skaits – 6 239 700.
  • Vienas akcijas nominālvērtība – 0,70 euro
  • Pārdodamo akciju skaits – 311 850 akcijas jeb 5% no pamatkapitāla.
  • Vienas akcijas pārdošanas cena – 0,45 euro. Akciju paketes pārdošanas cena un vienlaikus izsoles sākumcena  - 140 332,50 euro.
  • Izsoles drošības nauda – 28 066,50 euro, izsoles dalības maksa – 142 euro.
  • Akciju paketes nomaksas termiņš – 1 gads.
  • Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS „Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 24.februāra plkst.16.00.
  • Pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotās dokumentu veidlapas un akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti) pieejami  arī  VAS “Privatizācijas aģentūra” mājaslapā. Tālrunis uzziņām 67021314.
  • Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 6.martā plkst.15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

 

 

 

 
Open