Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Putnu fabrika Ķekava”

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:

2015.gada 13.janvārī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Putnu fabrika Ķekava” valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi.

  • AS „Putnu fabrika Ķekava” pamatkapitāls -  18 928 084 euro.
  • Akciju skaits – 475 580.
  • Vienas akcijas nominālvērtība – 39,80 euro
  • Pārdodamo akciju skaits – 7 480 akcijas jeb 1,57% no pamatkapitāla.
  • Vienas akcijas pārdošanas cena – 24,07 euro. Akciju paketes pārdošanas cena un vienlaikus izsoles sākumcena  - 180 009,60 euro.
  • Izsoles drošības nauda – 36 001,92 euro, izsoles dalības maksa – 142 euro.
  • Akciju paketes nomaksas termiņš – 1 gads.
  • Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS „Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 24.februāra plkst.16.00.
  • Pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotās dokumentu veidlapas un akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti) pieejami  arī  VAS “Privatizācijas aģentūra” mājaslapā. Tālrunis uzziņām 67021314.
  • Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 6.martā plkst.15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

 

 

 

 
Open