Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

AS „Ceļu pārvalde”

VAS „PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA” PAZIŅO:

2015.gada 26.februārī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Ceļu pārvalde” valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi (jaunā redakcijā).

  • AS „Ceļu pārvalde” pamatkapitāls -  2 374 455,60 euro.
  • Akciju skaits un nominālvērtība:

- 8 276 „A” kategorijas akcijas ar 1 akcijas nominālvērtību 213,30 euro, kas dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē,

- 5 322 „A” kategorijas akcijas ar 1 akcijas nominālvērtību 71,10 euro, kas dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē,

- 632 „B” kategorijas akcijas ar 1 akcijas nominālvērtību 213,30 euro, kas dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu.

  • Valsts kapitāla daļa AS „Ceļu pārvalde” – 104 „B” kategorijas akcijas jeb 0,93% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
  • Vienas pārdodamās akcijas cena – 424 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 44 096 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – 1 gads.
  • Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem VAS „Privatizācijas aģentūra” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2015.gada 14.aprīļa plkst.16.00.
  • Pārdošanas noteikumi (un tiem pievienotās dokumentu veidlapas un akciju paketes pirkuma un ķīlas līgumu projekti) pieejami  arī  VAS “Privatizācijas aģentūra” mājaslapā. Tālrunis uzziņām 67021314.
  • Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā akciju paketes izsole notiks 2015.gada 24.aprīlī plkst.15.00 Privatizācijas aģentūras telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

 

 
Open