AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Dagdas novads, Bērziņu pagasts, Kalnu iela 12 dzīvokļi Nr.1, 2, 3, 5, 6, 7
EUR 648.00

Objekta sastāvs

Valsts dzīvokļu īpašumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.7 Kalnu ielā 1, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā.

Nekustamais īpašums, kurā atrodas dzīvokļu īpašumi, sastāv no:

 • dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6050 004 3273 001;
 • zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 004 3273, ar kopējo platību 0.3168 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 648.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 21.11.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 64.80
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Dagdas novads, Bērziņu pagasts, Kalnu iela 12 dzīvokļi Nr.1, 2, 3, 5, 6, 7 , nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 04.12.2019
 • laiks: 15:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv