t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils nov, Nīcgales pag, Dreiski,"Brikšņi"-1,2,3,4,5,6,7,8
EUR 720.00

Objekta sastāvs

astoņi valsts dzīvokļu īpašumi:

1)      dzīvokļa īpašums Nr.1, kadastra Nr. 4476 900 0208, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 42.2 m², 422/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 422/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002);

2)      dzīvokļa īpašums Nr.2, kadastra Nr. 4476 900 0209, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47.7 m², 477/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 477/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002);

3)      dzīvokļa īpašums Nr.3, kadastra Nr. 4476 900 0210, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47.9 m², 479/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 479/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002);

4)      dzīvokļa īpašums Nr.4, kadastra Nr. 4476 900 0211, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41.5 m², 415/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 415/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002);

5)      dzīvokļa īpašums Nr.5, kadastra Nr. 4476 900 0212, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41 m², 410/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 410/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002);

6)      dzīvokļa īpašums Nr.6, kadastra Nr. 4476 900 0213, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47.1 m², 471/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 471/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002);

7)      dzīvokļa īpašums Nr.7, kadastra Nr. 4476 900 0214, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47.2 m², 472/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 472/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002);

8)      dzīvokļa īpašums Nr.8, kadastra Nr. 4476 900 0215, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41.1 m², 411/3557 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 001) un 411/3557 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 4476 006 0014 002).

Būvju nekustamais īpašums “Brikšņi”, Dreiskos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu: 4476 006 0014 001 un saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu: 4476 006 0014 002, ir reģistrēts Nīcgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.108 un ir sadalīts astoņos dzīvokļu īpašumos, kuri visi ir iekļauti Objekta kā lietu kopības sastāvā. 

Būvju nekustamam īpašumam “Brikšņi”, Dreiskos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 006 0014 daļa 0.3265 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 720.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 24.05.2020.
 • citām personām: līdz 18.06.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 72.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils nov, Nīcgales pag, Dreiski,"Brikšņi"-1,2,3,4,5,6,7,8, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 29.05.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv