t Possessor
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., "Upeslīči" dzīvoklis Nr.7
EUR 830.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 33.4 m2
 • 3340/18100 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 007 kopīpašumā esošās daļas
 • 3340/18100 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7878 003 0453 008.

Būvju nekustamam īpašumam “Upeslīči”, Dreijerovkā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7878 003 0453, kuras tiesiskais valdītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, 0.1138 ha platībā. 

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 830.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 14.05.2020.
 • citām personām: līdz 18.06.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 83.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rēzeknes nov., Ozolmuižas pag., "Upeslīči" dzīvoklis Nr.7, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 29.05.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv