AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Durbes nov., Vecpils pag., “Ilmājas stacijas kazarmas” dz. Nr.2
EUR 500.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.2 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 64940050118001002) ar kopējo platību 28.5 m2;
 • 2850/13120 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 64940050118001);
 • 2850/13120 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums: 64940050118002);
 • 2850/13120 domājamās daļas no atejas (būves kadastra apzīmējums: 64940050118003);
 • 2850/13120 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums: 64940050118004);
 • 2850/13120 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 64940050118) ar kopējo platību 0.61 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.34 ha platībā.

Atbilstoši Vecpils pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000072519 III daļas 1.iedaļas ierakstiem nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēti apgrūtinājumi:

 1. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.05 ha platībā;
 2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0.02 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 18.06.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 50.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Durbes nov., Vecpils pag., “Ilmājas stacijas kazarmas” dz. Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 29.05.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv