AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Augusta Deglava iela 12, dzīvoklis Nr.5
EUR 9 800.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis Nr.5 (telpu grupas kadastra apzīmējums: 01000372006001005) ar kopējo platību 25.4 m2;
 • 2547/22169 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 01000372006001);
 • 2547/22169 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums: 01000372006) ar kopējo platību 0.0382 ha.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam Augusta Deglava ielā 12, Rīgā, kurā atrodas Objekts, reģistrēti apgrūtinājumi:

 1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;
 2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 0.0076 ha;
 3. TP aizsargjosla 0.0036 ha;
 4. ceļa servitūta teritorija 0.0066 ha;
 5. arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 0.0382 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 9 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 08.05.2020.
 • citām personām: līdz 11.06.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 980.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Augusta Deglava iela 12, dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 22.05.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv