AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Aizputes nov., Kalvenes pag., "Kalvenes stacijas kazarma" dz.6
EUR 240.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums: 6466 004 0065 001 006) ar kopējo platību 35.5 m2;
 • 3550/25390 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums: 6466 004 0065 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3550/25390 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums: 6466 004 0065 002);
 • 3550/25390 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums: 6466 004 0065 003);
 • 3550/25390 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums: 6466 004 0065 004);
 • 3550/25390 domājamās daļas no tualetes (būves kadastra apzīmējums: 6466 004 0065 005);
 • 3550/25390 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums: 6466 004 0065) ar kopējo platību 0.2280 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 240.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 27.04.2020.
 • citām personām: līdz 28.05.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 24.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Aizputes nov., Kalvenes pag., "Kalvenes stacijas kazarma" dz.6, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 08.05.2020 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv