AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Tūju iela 3, “Kūts”
EUR 1 900.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78920020393, platība 0,2864 ha;
 • būve (kūts) ar kadastra apzīmējumu 78920020254001, kopējā platība 1046,6 m2.

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 900.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 24.04.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 190.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Tūju iela 3, “Kūts”, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 14.05.2020
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@possessor.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@possessor.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@possessor.gov.lv