AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jūrmala, Juglas iela 2 dzīvoklis Nr.7
EUR 3 554.51

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 13000101104004001) ar kopējo platību 75.0 m;
 • 7500/26460 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 13000101104004) kopīpašumā esošās daļas;
 • 7500/26460 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 13000101104009);
 • 7500/26460 domājamās daļas no palīgēkas – noliktavas (būves kadastra apzīmējums 13000101104010).

Ēku (būvju) īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli saistīts ar privātpersonām piederošu zemes vienības Juglas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101104 (kadastra apzīmējums 13000100098), daļu 2210 m2 platībā. Objekta īpašniekam ar zemes īpašniekiem pastāv zemes piespiedu nomas attiecības.

Izsoles pretendentam līdz pieteikuma iesniegšanai ir jāsamaksā drošības nauda – EUR 355.00 un reģistrācijas maksa – EUR 170.00, kopā EUR 525.00.

Objekta pirmpirkuma tiesīgās personas - zemes vienības Juglas ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101104 (kadastra apzīmējums 13000100098), īpašnieki.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 554.51 jeb 89.22 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 06.04.2020.
 • citām personām: līdz 23.04.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 355.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE Jūrmala, Juglas iela 2 dzīvoklis Nr.7, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 29.05.2020
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.6. - 2.12. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Inga Egle
tālr.: 67 021 343
e‑pasts: Inga.Egle@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e‑pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv