AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu novads, Virbu pagasts, Stacijas iela 2 dzīvoklis Nr.1
EUR 3 500.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 59.7 m2
 • 5970/12130 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 001 kopīpašumā esošas daļas
 • 5970/12130 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 003
 • 5970/12130 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 004
 • 5970/12130 domājamās daļas no pirts ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 005
 • 5970/12130 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8896 004 0433, ar kopējo platību 0.6851 ha

Izsoles sākums – 2020.gada 6.janvārī, izsoles noslēgums –2020.gada 5.februārī plkst.13.00.

Izsoles sludinājums Elektronisko izsoļu vietnē:

https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0018c672-87a4-41bd-902c-42d494ea98ba

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 26.01.2020 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 350.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Talsu novads, Virbu pagasts, Stacijas iela 2 dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 05.02.2020 un ilgst vismaz 30 dienas
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv