AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Talsu novads, Virbu pagasts, Jaunpagasts, Stacijas iela 2 dzīvoklis Nr.2
EUR 4 400.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 61.6 m2
 • 6160/12130 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 001 kopīpašumā esošas daļas
 • 6160/12130 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 003
 • 6160/12130 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 004
 • 6160/12130 domājamās daļas no pirts ar būves kadastra apzīmējumu 8896 004 0433 005
 • 6160/12130 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8896 004 0433, ar kopējo platību 0.6851 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 13.01.2020.
 • citām personām: līdz 23.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 440.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Talsu novads, Virbu pagasts, Jaunpagasts, Stacijas iela 2 dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 07.02.2020
 • laiks: 14:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv