AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Talsu novads, Stende, Pasta ielā 3 dzīvoklis Nr.1
EUR 3 000.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 45.4 m2
 • 457/2785 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8815 001 0200 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 457/2785 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 8815 001 0200 002
 • 457/2785 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 8815 001 0200 003

Būvju nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli piesaistīta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8815 001 0210 daļa 0.1851 ha platībā (zemes vienības īpašnieks – Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā).

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 09.12.2019.
 • citām personām: līdz 05.12.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 300.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Talsu novads, Stende, Pasta ielā 3 dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 18.12.2019
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open