AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Kroņu iela 26 dzīvoklis Nr.2
EUR 7 700.00

Objekta sastāvs

Objekts sastāv no:

 • divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 070 2349 001 002) ar kopējo platību 40.8 m2
 • 4080/20802 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 070 2349 001) kopīpašumā esošās daļas
 • 4080/20802 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 0100 070 2349 002)
 • 4080/20802 domājamām daļām no pagraba (būves kadastra apzīmējums 0100 070 2349 003)
 • 4080/20802 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 070 2349) ar kopējo platību 0.1262 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 02.12.2019.
 • citām personām: līdz 05.12.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 770.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Kroņu iela 26 dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 18.12.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv