AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils, Andreja Pumpura iela 136 (valstij piederošās 2016/6300 domājamās daļas)
EUR 2 880.00

Objekta sastāvs

Objekta sastāvā ir 2016/6300 domājamās daļas no:

 • būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0106, kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 004 0127 001), atejas (būves kadastra apzīmējums 0500 004 0127 005), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 0500 004 0127 007 un 0500 004 0127 008);
 • zemes vienības Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra apzīmējums 0500 004 0127, ar kopējo platību 580 m2

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 880.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.01.2020.
 • citām personām: līdz 30.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 288.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils, Andreja Pumpura iela 136 (valstij piederošās 2016/6300 domājamās daļas), nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.02.2020
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv