AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils, Zeltkalna iela 8 (valstij piederošās 12/27 domājamās daļas)
EUR 4 560.00

Objekta sastāvs

12/27 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 8, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 008 1811, kas sastāv no:

 • dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 008 1811 001)
 • pieciem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 0500 008 1811 002, 0500 008 1811 003, 0500 008 1811 004, 0500 008 1811 007, 0500 008 1811 008)
 • kūts (būves kadastra apzīmējums 0500 008 1811 005)
 • pirts (būves kadastra apzīmējums 0500 008 1811 006)
 • siltumnīcas (būves kadastra apzīmējums 0500 008 1811 009)
 • trim atejām (būvju kadastra apzīmējumi 0500 008 1811 010, 0500 008 1811 011, 0500 008 1811 012)
 • zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 1811, kopējā platība 0.1011 ha)

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 560.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.01.2020.
 • citām personām: līdz 30.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 456.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils, Zeltkalna iela 8 (valstij piederošās 12/27 domājamās daļas), nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.02.2020
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv