AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils, Jātnieku iela 41 (valstij piederošā 1/2 domājamā daļa)
EUR 2 560.00

Objekta sastāvs

½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma Jātnieku ielā 41, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 5601, kura sastāvā ietilpst:

 • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 0500 004 5601 001
 • saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 0500 004 5601 002
 • nojume ar būves kadastra apzīmējumu 0500 004 5601 003
 • ateja ar būves kadastra apzīmējumu 0500 004 5601 004
 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 004 5601, ar kopējo platību 0.1396 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 560.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.01.2020.
 • citām personām: līdz 30.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 256.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils, Jātnieku iela 41 (valstij piederošā 1/2 domājamā daļa), nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 13.02.2020
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv