AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Lizuma iela 2 dzīvoklis Nr.1
EUR 21 200.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53.2 m2
 • 532/996 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 091 2150 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 532/996 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 091 2150 002
 • 532/996 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 091 2150 003
 • 532/996 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 091 2150 004
 • 532/996 domājamās daļas no atejas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 091 2150 005

Būvju nekustamam īpašumam, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli piesaistīta zeme 636 m2 platībā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2160 daļas 523 m2 platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2150 daļas 113 m2 platībā. Saskaņā ar valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem:

1)           zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2160 kopējā platība ir 8.0092 ha, un tās īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā;

2)         zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2150 kopējā platība ir 0.0790 ha, un tā ir iekļauta rezerves zemes fondā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 21 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 30.01.2020.
 • citām personām: līdz 06.02.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 2 120.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Lizuma iela 2 dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 19.02.2020
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv