AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Mazā Juglas iela 1 dzīvoklis Nr.2
EUR 8 300.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 35.8 m2
 • 3580/10932 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 123 2101 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 3580/10932 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2101, ar kopējo platību 0.1891 ha

Objekts ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav derīgs dzīvošanai.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 8 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 31.10.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 830.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Mazā Juglas iela 1 dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 14.11.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open