AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Brīvības bulvāris 30 dzīvoklis Nr.4 (valsts 2780/4610 domājamās daļas)
EUR 36 500.00

Objekta sastāvs

Objekta sastāvā ir 2780/4610 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.4 Brīvības bulvārī 30, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 6823, kura sastāvā ietilpst: 

 • četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 84.6 m2;
 • 846/13248 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 005 0052 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 846/13570 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0052, ar kopējo platību 0.0745 ha

Ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas 2018.gada 9.marta lēmumu būve Brīvības bulvārī 30, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 005 0052 001, kurā atrodas Objekts, ir klasificēta kā vidi degradējoša būve un atzīta par B kategorijas graustu.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 36 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 02.10.2019.
 • citām personām: līdz 03.10.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 3 650.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Brīvības bulvāris 30 dzīvoklis Nr.4 (valsts 2780/4610 domājamās daļas), nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.10.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv