Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils, Strādnieku iela 101, dzīvoklis Nr.10
EUR 5 100.00

Objekta sastāvs

½ domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma, kura sastāvā ir:

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0500 003 0811 001 010) ar kopējo platību 39.6 m2;
 • 3752/201740 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 003 0811 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3752/201740 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0500 003 0811) ar kopējo platību 0.2066 ha.

Ar Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Evijas Paļumas 2019.gada 19.jūnija aktu par mantojuma lietas izbeigšanu dzīvokļa īpašuma Nr.10 Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 2746, atlikusī ½ domājamā daļa ir atzīta par bezmantinieka mantu, kas piekritīga valstij. Ņemot vērā, ka mantojuma lietā ir pieteiktas nodrošināto kreditoru pretenzijas, rīcību ar minēto bezmantinieku mantu regulē Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumi Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu”.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 05.09.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 510.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils, Strādnieku iela 101, dzīvoklis Nr.10 , nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 19.09.2019
 • laiks: 14:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open