AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Alūksnes novads, Alūksne, Mežinieku iela 6, dzīvoklis Nr.8
EUR 720.00

Objekta sastāvs

 • divi dzīvokļi (telpu grupu kadastra apzīmējumi 3601 034 5760 001 001 un 3601 034 5760 001 008) ar kopējo platību 60.1 m2,;
 • 601/2142 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3601 034 5760 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 601/2142 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 3601 034 5760 002);
 • 601/2142 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 3601 034 5760 003);
 • 601/2142 domājamās daļas no saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 3601 034 5760 004).

Būvju nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības Mežinieku ielā 4B, Alūksnē, Alūksnes novadā, ar kadastra Nr.3601 034 5760 daļa 0.1934 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 720.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 28.11.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 72.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Alūksnes novads, Alūksne, Mežinieku iela 6, dzīvoklis Nr.8, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 11.12.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open