AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Valkas novads, Valkas pagasts, Sēļi, “Māja 20” dzīvokļa Nr.8 1/2 domājamā daļa
EUR 592.00

Objekta sastāvs

Objekts sastāv no ½ domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma, kura sastāvā ir:

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 9488 010 0118 001 008) ar kopējo platību 40.6 m2;
 • 406/9133 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9488 010 0118 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 406/9133 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9488 010 0118) ar kopējo platību 0.2180 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 592.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.11.2019.
 • citām personām: līdz 05.12.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 59.20
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Valkas novads, Valkas pagasts, Sēļi, “Māja 20” dzīvokļa Nr.8 1/2 domājamā daļa, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 19.12.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv