AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, Ērgļi, Mehanizatoru iela 1, dzīvoklis Nr.14
EUR 6 000.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 7054 008 0401 001 014) ar kopējo platību 59.70 m2;
 • 579/11770 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7054 008 0401 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 579/11770 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7054 008 0401) ar kopējo platību 0.4018 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 28.06.2019.
 • citām personām: līdz 27.06.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 600.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, Ērgļi, Mehanizatoru iela 1, dzīvoklis Nr.14, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.07.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open