AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Priekules novads, Virgas pagasts, “Lapiņas” dzīvoklis Nr.2
EUR 580.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6498 004 0290 001 002) ar kopējo platību 33.80 m2;
 • 3380/6760 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6498 004 0290 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3380/6760 domājamās daļas no tualetes (būves kadastra apzīmējums 6498 004 0290 002);
 • 3380/6760 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6498 004 0290 003);
 • 3380/6760 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6498 004 0290) ar kopējo platību 0.36 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 580.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 28.06.2019.
 • citām personām: līdz 27.06.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 58.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Priekules novads, Virgas pagasts, “Lapiņas” dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 10.07.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open