AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils novads, Ziru pagasts, “Lielbrieži” dzīvoklis Nr.4
EUR 500.00

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis ar kopējo platību 44.2 m2;
 • 4420/18540 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9890 005 0091 001 kopīpašumā esošās daļas;
 • 4420/18540 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9890 005 0091 002;
 • 4420/18540 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9890 005 0091, ar kopējo platību 0.2489 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 17.06.2019.
 • citām personām: līdz 20.06.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 50.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils novads, Ziru pagasts, “Lielbrieži” dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 03.07.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open