AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils novads, Popes pagasts, Pope, “Vecā skola" dzīvokļi Nr.6 un Nr.7
EUR 1 400.00

Objekta sastāvs

Divi dzīvokļu īpašumi:

Dzīvokļa īpašums Nr.6 “Vecā skola”, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9856 900 0127, kas sastāv no:

 • vienistabas dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0328 001 014) ar kopējo platību 17.90 m2;
 • 1790/53110 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 1790/53110 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 002);
 • 1790/53110 domājamām daļām no pagraba (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 003);
 • 1790/53110 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 004);
 • 1790/53110 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 005);
 • 1790/53110 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9856 003 0328) ar kopējo platību 0.6387 ha.

Dzīvokļa īpašums Nr.7 “Vecā skola”, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9856 900 0126, kas sastāv no:

 • divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0328 001 015) ar kopējo platību 36.10 m2;
 • 3610/53110 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 3610/53110 domājamām daļām no kūts (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 002);
 • 3610/53110 domājamām daļām no pagraba (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 003);
 • 3610/53110 domājamām daļām no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 004);
 • 3610/53110 domājamām daļām no pirts (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0328 005);
 • 3610/53110 domājamām daļām no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9856 003 0328) ar kopējo platību 0.6387 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 18.06.2019.
 • citām personām: līdz 20.06.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 140.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils novads, Popes pagasts, Pope, “Vecā skola" dzīvokļi Nr.6 un Nr.7, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 04.07.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open