AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils novads, Tārgales pagasts, “Skaras” dzīvoklis Nr.13
EUR 13 600.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvolis (telpu grupas kadastra apzīmējums 9866 016 0081 001 014) ar kopējo platību 75.30 m2;
 • 7530/132590 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9866 016 0081 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 7530/132590 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9866 016 0081) ar kopējo platību 3.33 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2.05 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 13 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 02.06.2019.
 • citām personām: līdz 03.06.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 360.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils novads, Tārgales pagasts, “Skaras” dzīvoklis Nr.13, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 28.06.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open