AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils novads, Tārgales pagasts, "Lazdas" dzīvoklis Nr.1
EUR 840.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 9866 017 0077 001 002) ar kopējo platību 49.60 m2;
 • 4960/19900 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9866 017 0077 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4960/19900 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 9866 017 0077 002);
 • 4960/19900 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9866 017 0077 003);
 • 4960/19900 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9866 017 0077) ar kopējo platību 0.6523 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.3616 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 840.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 09.12.2019.
 • citām personām: līdz 02.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 84.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils novads, Tārgales pagasts, "Lazdas" dzīvoklis Nr.1 , nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.01.2020
 • laiks: 14:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv