AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Viļānu novads, Viļānu pagasts, Jaunviļāni, Kalna ielā 10 dzīvoklis Nr.4
EUR 900.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 49.3 m2
 • 4930/20150 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7898 004 0307 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 4930/20150 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7898 004 0307, ar kopējo platību 0.0728 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 900.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 02.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 90.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Viļānu novads, Viļānu pagasts, Jaunviļāni, Kalna ielā 10 dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.05.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open