AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils, Nometņu iela 122 dzīvoklis Nr.1
EUR 2 670.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 0500 021 0401 093 006) ar kopējo platību 49.2 m2;
 • 4907/36214 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 021 0401 093) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4907/36214 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 0500 021 0305 001).

Nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst Objekts, saskaņā ar zemes robežu plānu un aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederoša zeme 0.2265 ha platībā, kas sastāv no:

 1. zemes vienības Nometņu ielā 122, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0313 0.1591 ha platībā;
 2. zemes vienības Nometņu ielā 118A, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0349 daļas 0.0511 ha platībā;
 3. zemes vienības Nometņu ielā 118B, Daugavpilī, ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0305 daļas 0.0163 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 670.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 09.12.2019.
 • citām personām: līdz 02.01.2020 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 267.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils, Nometņu iela 122 dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.01.2020
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv