Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Aleksandra Čaka iela 41 dzīvokļa Nr.12 (valsts 2961/7421 domājamās daļas)
EUR 16 000.00

Objekta sastāvs

Objekta sastāvā ir 2961/7421 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.12 Aleksandra Čaka ielā 41, Rīgā, kadastra Nr.0100 924 9202, kura sastāvā ietilpst:

 • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 74.21 m2
 • 7421/18707 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 030 0009 002 kopīpašumā esošās daļas
 • 7421/18707 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 030 0009 003
 • 7421/18707 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 030 0009 008
 • 7421/18707 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 0100 030 0009 010
 • 7421/64822 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 0100 030 0009, ar kopējo platību 0.1072 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 16 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2019.
 • citām personām: līdz 30.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 600.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Aleksandra Čaka iela 41 dzīvokļa Nr.12 (valsts 2961/7421 domājamās daļas) , nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 12.06.2019
 • laiks: 10:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@possessor.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@possessor.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@possessor.gov.lv
 
Open